ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Monday, April 6, 2015

ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના પાલનપુર દ્વારા પાલનપુર થી અંબાજી પગપાળા રથનું આયોજન કરવામાં આવ્યુ જેમાં મોટી સંખ્યામાં ભાઈઓ-બહેનો જોડાયા