ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Saturday, September 27, 2014

જય માતાજી..........જય ભવાની......


http://banaskanthathakorsena.blogspot.in/ પાલનપુર ખાતે ઠાકોર સેના દ્વ્રારા બ્લડ ડોનેશન કેમ્પનું આયોજન કરવામાં આવેલ છે.જેમાં દરેક મીત્રોએ હાજરી આપવા વિનંતી.