ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Thursday, March 12, 2015

બનાસકાંઠા જીલ્લા ઠાકોર સેના ની કારોબારી સમીતીની રચના કરવામાં આવી જેમાં દરેક તાલુકાના હોદેદારો હાજર રહયા.