ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Thursday, March 12, 2015

ગાંધીનગર જીલ્લા આયોજીત સોનીપુર ગામે ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના નો રંગોત્સવ કાર્યક્રમ યોજાયો.