ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Monday, November 17, 2014

ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના ગુજરાત આયોજીત પુર્વ ભરતી ટ્રેનીંગ સેનટર જ્ગાપુરામાં વિધાર્થીઓને તાલીમ આપતા યુવાન મિત્રોને ખુબ ખુબ અભિનંદન ........