ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Monday, November 17, 2014

રાધનપુર ખાતે સંતશ્રી સદારામ સમાજ સેવા મંડળ દ્વારા તેજસ્વી તારલાઓનું સન્માન સમારંભ યોજયો..તથા ભાભર ખાતે ઠાકોર સમાજ દ્વારા સદારામ બાપુનો રકતતુલા કાર્યક્રમ યોજયો.