ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Monday, November 17, 2014

ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના-સુરત માં ઠાકોર સેનાની મીટીંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું.તે બદલ તમામ મિત્રોને ખુબ ખુબ અભિનંદન........