ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Monday, December 7, 2015

ગુજરાત ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના ના પ્રમુખ શ્રી અલ્પેશજી ઠાકોર ના જન્મદિવસની શુભકામના પાઠવતા બ.કાં.ટીમ.