ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Saturday, March 28, 2015

બોરીસણા ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના દ્વારા રામનવમી મહોત્સવ-૨૦૧૫ નું આયોજન કરવામાં આવ્યુ જેમાં ખુબ મોટી સંખ્યામાં ઠાકોર ભાઈઓ/બહેનોએ હાજરી આપી હતી.