ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Wednesday, March 25, 2015

ગુજરાત પ્રદેશ કારોબારી કમિટીમાં નિમણુંક થવા બદલ ખુબ ખુબ અભિનંદન બનાસકાંઠા જીલ્લા ક્ષત્રીય ઠાકોર સેના ટીમ તરફથી.