ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Tuesday, January 13, 2015

બનાસકાંઠાની ક્ષત્રીય ઠાકોર સેનાની ટીમે પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી અલ્પેશજી ઠાકોરની તથા કલોલમાં રાજભા ની મુલાકાત લીધી..