ગુજરાત ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના- બનાસકાંઠા જિલ્લો

ક્ષત્રિય ઠાકોર સેના ગુજરાત -બનાસકાંઠા જીલ્લો આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરે છે.

Sunday, November 2, 2014

મહેસાણા ખાતે ક્ષત્રીય ઠાકોર સેનાની ઓફિસનું ઉદઘાટન તા:-૦૨/૧૧/૨૦૧૪ ને રવીવારે કરવામાં આવ્યુ જેમાં તમામ હોદેદાર મિત્રો હાજર રહ્યા.